www.alivio.cz :: Změna poplatníka daně při prodeji nemovitosti (14.06.2024 - 05:32)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Změna poplatníka daně při prodeji nemovitosti

zpět na výpis článků


Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovité věci. Zásadní změnou je osoba poplatníka daně, kterým je nově vždy nabyvatel nemovitosti. Už tedy nebude možné se dohodnout, zda poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je převodce nebo nabyvatel. Zároveň byl pro nadbytečnost zrušen institut ručitele. Novela nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2016 a bude se týkat převodů nemovitých věcí, u kterých dojde k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí od 1. listopadu 2016. V případě nemovitostí nezapisovaných do katastru nemovitostí je relevantní účinnost smlouvy o převodu nemovité věci.