www.alivio.cz :: Řešení daňových sporů (14.07.2024 - 00:58)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Řešení daňových sporů

Daňový spor je spor daňového subjektu se správcem daně ohledně výše jeho daňové povinnosti na základě zahájeného daňového řízení. Typickým daňovým řízením je daňová kontrola, postup k odstranění pochybností, místní šetření... Složité zásady a úskalí tohoto řízení a protikladný cíl sledovaný kontrolovaným a kontrolujícím zpravidla vede ke vzniku sporu o věcné nebo formální rozměry tohoto řízení, kdy kontrolovaný subjekt potřebuje plnou profesní pomoc zkušeného a znalého obhájce daňových práv.

 

Rychlé legislativní změny prohlubují nejistotu podnikatelů a otevírají větší prostor pro daňová rizika. Přitom daňové prověrky jsou dnes častější a správci daně náročnější. I oni se ale dopouštějí při výběru daní chyb, nepostupují bezvadně a často doměří daň neoprávněně. Daňový subjekt se pak právem cítí postupem správce daně poškozen a hledá pomoc. To je situace, kdy na základě smluvního vztahu plně přebíráme zastoupení kontrolovaného subjektu a v jednotě s ním hájíme jeho daňová práva.

 

Řada daňových poplatníků je ochotna hájit svá daňová práva také soudní cestou před nezávislým soudem. Také v tomto případě našim klientům poskytujeme plný servis a zastupujeme je při soudním řízení, jehož základní schéma uvidíte zde.

 

Schéma daňového řízení