www.alivio.cz :: Služby (14.07.2024 - 00:24)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Služby

Společnost ALIVIO se cíleně věnuje třem základním pilířům své činnosti.

 

Řešení daňových sporů

Tato oblast je průnikem dvou právních oblastí, daňového a účetního práva a práva procesního o výběru daní. Klademe si za cíl být profesionály v oblasti detailní znalosti obsahu i formy těchto sporů. Bez současné znalosti hmotného práva a procesního práva není podle našeho praxí ověřeného názoru možné plně hájit takové spory.

Více...

 

Daňová přiznání, účetnictví, mzdy a mezinárodní zdanění

Standardními činnostmi naší kanceláře jsou tradiční rutinní služby z oblasti daňového poradenství v návaznosti na vypracování daňových přiznání a poskytování daňového poradenství s prvky mezinárodního zdanění fyzických i právnických osob. Doplňkovou službou pro naše stálé klienty je vedení účetnictví a personální a mzdové agendy.

Více...

 

Poradenská a kontrolní činnost, likvidace společností, audit

Samostatnou kapitolou našich služeb jsou poradenské služby z oblasti řízení, cenotvorby, švarcsystému a organizace podniku, interní kontrolní činnosti a forenzní a statutární audity. Čím dál více se věnujeme likvidaci společností včetně plného servisu výkonného likvidátora.

Více...