www.alivio.cz :: Daňová přiznání, účetnictví, mzdy a mezinárodní zdanění (14.07.2024 - 00:13)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Daňová přiznání, účetnictví, mzdy a mezinárodní zdanění

Poskytované kompletní daňově poradenské služby zahrnují běžnou správu daňových povinností klientů, mezi něž zejména počítáme:

 

- daňové závěrky k daním z příjmů právnických osob

- průběžný daňový dohled a poradenství

- zastupování před finančními úřady

- správa všech typů daňových povinností včetně vypracování daňových přiznání

- řízení daňových rizik

 

Našimi klienty jsou často daňové subjekty, které musí řešit prvky mezinárodního zdanění, proto nabízíme:

 

- řešení daňových situací dle smluv o zamezení dvojího zdanění

- zdanění zahraničních příjmů pro rezidenty ČR

- přiznání k dani z příjmů pro zahraniční nerezidenty s příjmy ze zdrojů v ČR

- hlášení platebního zprostředkovatele

- oznámení a vyúčtování srážkové daně

- zpracování žádosti o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrů a půjček

 

Doplňkově k daňovým službám poskytujeme:

 

- vedení účetnictví externí i interní formou

- kompletní zpracování personální a mzdové agendy