www.alivio.cz :: Uplatnění daňové ztráty při daňové kontrole (14.07.2024 - 00:11)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Uplatnění daňové ztráty při daňové kontrole

zpět na výpis článků


Upozorňujeme na průlomový rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.2.2014 sp. zn. 9 Afs 41/2013, ve kterém se NSS znovu zabýval uplatněním daňové ztráty z minulých let jako odčitatelné položky v průběhu daňové kontroly. NSS dospěl k závěru, že cílem správy daní je správné zjištění a stanovení daní a toto hledisko musí být respektováno i při daňové kontrole. Pokud tedy daňový subjekt trvá během kontroly na uplatnění ztráty, musí správce daně toto rozhodnutí při případném doměření zohlednit. Správce daně nicméně není povinen sám výhody pro daňový subjekt vyhledávat.

Podle současné judikatury NSS lze daňovou ztrátu při splnění podmínek uplatnit nejen v dodatečném daňovém přiznání, ale prakticky v rámci celého nalézacího řízení, například v průběhu postupu k odstranění pochybností (8 Afs 45/2012), v odvolání proti vyměření daně (2 Afs 77/2012) a konečně i v průběhu daňové kontroly (9 Afs 41/2013).