www.alivio.cz :: Svěřenský fond - registrace k daním (14.06.2024 - 03:29)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Svěřenský fond - registrace k daním

zpět na výpis článků


Svěřenské fondy mohou vznikat od 1.1.2014. Nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Pro daňové  účely jde však o daňový subjekt a v daňovém řízení se na svěřenské fondy hledí jako na právnické osoby. Povinnosti vůči správci daně plní svěřenský správce.

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k registraci svěřenských fondů, ze které vyplývá, že místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro hlavní město Prahu a spravujícím územním pracovištěm v rámci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je Územní  pracoviště pro Prahu 7. V případě, kdy je součástí majetku ve svěřenském fondu nemovitost, je místně příslušný ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.