www.alivio.cz :: Povinná elektronická komunikace se správcem daně (14.06.2024 - 05:54)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Povinná elektronická komunikace se správcem daně

zpět na výpis článků


S účinností od 1. ledna 2015 je zavedena povinná elektronická komunikace s finanční správou. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen své podání učinit pouze elektronicky. 

Za nedodržení povinné elektronické formy uloží správce daně pokutu ve výši 2 000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

U následujících podání správce daně již nebude vyzývat k odstranění vady a nebude trvat na činění podání elektronicky, podá-li je daňový subjekt v papírové podobě, avšak nedodržení povinné elektronické formy bude sankcionováno pokutou dle ust. § 247a daňového řádu:

- přiznání k dani z příjmů fyzických osob

- přiznání k dani z příjmů právnických osob

- přiznání k DPH

- přiznání k dani silniční

- přiznání k dani z nemovitých věcí

- vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

- vyúčtování daně vybírané srážkou

- přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů a žádost o zrušení registrace