www.alivio.cz :: Od 1. 10. 2014 zpřísnění podmínek u institutu "nespolehlivého plátce" (29.02.2024 - 08:33)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Od 1. 10. 2014 zpřísnění podmínek u institutu "nespolehlivého plátce"

zpět na výpis článků


Od října 2014 finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu tzv. nespolehlivého plátce. Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce DPH, který 

- je účelově nekontaktní

- opakovaně neplní lhůty pro povinná podání

- dluží státu na DPH více než 500 000 Kč déle než tři měsíce

- správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek

 

Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

Údaje o nespolehlivých plátcích lze získat na internetových stránkách finanční správy pod odkazem Registr plátců DPH. Ke dni 24.9.2014 jich bylo evidováno 139, od října lze však očekávat výrazný nárůst. Doporučujeme proto kontrolovat si zejména nové dodavatele, neboť obchodování s plátcem, o kterém bylo rozhodnuto, že je nespolehlivým, s sebou nese riziko ručení, potažmo povinnost uhradit případně za nespolehlivého plátce nezaplacenou daň.

Riziko vzniku ručení a povinnosti úhrady daně za nespolehlivého plátce lze eliminovat využitím možnosti dané v ustanovení § 109a zákona o DPH. Podle zmíněného ustanovení je možné provést úhradu DPH nikoliv dodavateli, ale přímo na účet správce daně. Tímto krokem se odběratel sice nemůže dostat do postavení ručitele, musí pak ale řešit otázku neuhrazené části závazku vůči dodavateli z titulu DPH zaplacené správci daně.