www.alivio.cz :: DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (04.10.2023 - 17:26)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

zpět na výpis článků


Od 1. dubna 2011 je zákonem umožněno provést opravu výše DPH na výstupu u nezaplacených pohledávek za odběrateli v insolvenčním řízení. Již v této době vyvolaly velkou diskuzi nejasnosti, zda se možnost opravy DPH vztahuje pouze na pohledávky vzniklé po účinnosti novely či též na pohledávky vzniklé před 1.4.2011. V červenci 2011 zveřejnilo GFŘ Informaci, v níž možnost provedení opravy DPH i u pohledávek vzniklých před 1. dubnem 2011 potvrdilo.

Aktuálně se touto otázkou zabýval Nejvyšší správní soud. Ve svém rozsudku 9 Afs 69/2012-47 ze dne 11. dubna 2013 došel k závěru, že v případě pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná před 1. dubnem 2011 se použije zákon o DPH platný před 1. dubnem 2011, a opravu proto nelze provést.

GFŘ na tento rozsudek reagovalo vydáním dodatku k původní Informaci, kterým potvrdilo závěr NSS, že opravu DPH nelze provést. GFŘ zároveň oznámilo, že postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné až po vydání tohoto dodatku, tedy po 26. dubnu 2013.

Snížení DPH na straně věřitele provedené před tímto datem by proto správci daně neměli zpochybňovat, přestože se týkaly pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011. Na straně dlužníka by pak bylo možné zvážit podání dodatečných daňových přiznání za období, v němž byl nárok na odpočet u těchto zdanitelných plnění na základě provedené opravy snížen.