www.alivio.cz :: Daňové přiznání k DPFO u nerezidentů (31.05.2023 - 19:07)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Daňové přiznání k DPFO u nerezidentů

zpět na výpis článků


Daňoví nerezidenti, kteří chtějí uplatnit slevy na dani (kromě základní slevy na poplatníka a na studenta), daňové zvýhodnění na vyživované dítě a nově i veškeré odčitatelné položky (např. poskytnuté dary, příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvky na soukromé životní pojištění, úroky z hypotečních úvěrů), mohou tyto daňové úlevy za rok 2011 uplatnit pouze prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zaměstnavatel jim tyto slevy tudíž nemůže uplatnit v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob.

Pro úplnost dodáváme, že oprávnění využít výše uvedené daňové úlevy mají v případě daňových nerezidentů jen ti poplatníci, jejichž úhrn příjmů ze zdrojů v České republice činil nejméně 90 % všech jejich celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které jsou od daně osvobozeny nebo nejsou předmětem daně nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou).