www.alivio.cz :: Změny u fotovoltaických elektráren (14.06.2024 - 04:43)

Steuern, Finanzkontrollen, internationale Besteuerung
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert

Změny u fotovoltaických elektráren

zurück zur Artikelliste


Od 1. března 2011 nebudou podporovány fotovoltaické elektrárny vybudované na půdním fondu s výjimkou elektráren umístěných na budovách, jejichž výkon nepřesáhne 30 kW. Dále nebude poskytována podpora tzv. ostrovním fotovoltaickým provozům neboli výrobě pro vlastní spotřebu. Současně byly zrušeny daňové prázdniny pro obnovitelné zdroje a zavedeny povinné lineární daňové odpisy pro zařízení na výrobu energie ze slunečního záření.

Do ceny elektřiny budou provozovatelé přenosových a distribučních soustav od příštího roku do konce roku 2013 promítat pouze část nákladů souvisejících s podporou obnovitelných zdrojů. Náklady, které nebudou pokryty v ceně elektřiny, pak budou financovány ze státního rozpočtu a provozovatelé o jejich úhradu budou žádat ministerstvo průmyslu a obchodu. Státní rozpočet získá prostředky na financování těchto nákladů ze tří zdrojů: zavedením odvodu za výrobu elektřiny v solárních zařízeních, zvýšením odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a zatížením emisních povolenek daní darovací. Provozovatelům přenosových a distribučních soustav bude ministerstvo průmyslu a obchodu vyplácet částky čtvrtletně, a to na základě jejich žádostí, kterou budou muset předložit vždy do konce měsíce následujícího po čtvrtletí. Ministerstvo jim částku poukáže do konce dalšího měsíce.

 

Ich brauche eine Konsultation

Ihr Name:
E-Mail:
Telefonnummer:
Ihre Anfrage
Abschicken

finden Sie uns

Kontakt