www.alivio.cz :: Zavedení odvodu za výrobu solární energie (14.06.2024 - 03:44)

Steuern, Finanzkontrollen, internationale Besteuerung
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert

Zavedení odvodu za výrobu solární energie

zurück zur Artikelliste


Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Plátcem bude provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Základem odvodu bude částka bez daně z přidané hodnoty, kterou bude plátce hradit formou pevné výkupní ceny nebo zeleného bonusu výrobci elektřiny ze slunečního záření. Sazba odvodu činí v případě výkupní ceny 26%, v případě zeleného bonusu 28%. Plátce bude odvod poukazovat finančnímu úřadu měsíčně, a to vždy do 25. dne následujícího měsíce. Za první odvodová období – leden a únor – bude mít plátce povinnost uhradit odvod spolu s odvodem za březnové odvodové období. Na straně výrobce elektřiny půjde, jak uvedl ministr financí při projednávání ve Sněmovně, o daňově uznatelný náklad, který si uplatní na základě § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů. Vzhledem k existenci řady výjimek (v návaznosti na rok uvedení zařízení do užívání, kapacitu a způsob umístění zařízení) bude v praxi pro plátce velmi obtížné v každém jednotlivém případě ověřovat podmínky pro uplatnění odvodu a vyčíslovat jeho výši. Navíc ne ke všem informacím potřebným pro ověření podmínek uplatnění odvodu bude mít plátce přístup. Jako další problematický bod se jeví stanovení odvodového období na kalendářní měsíc. Někteří výrobci totiž mohou fakturovat provozovateli distribuční soustavy za vyrobenou elektřinu v jiných intervalech než měsíčně (např. čtvrtletně). V takovém případě bude obtížné zahrnout např. elektřinu vyrobenou v lednu 2011 do vyúčtování odvodu za leden 2011 (s termínem podání vyúčtování do 25. února 2011), pokud tato elektřina bude výrobcem vyúčtována až v dubnu 2011.

 

Ich brauche eine Konsultation

Ihr Name:
E-Mail:
Telefonnummer:
Ihre Anfrage
Abschicken

finden Sie uns

Kontakt