www.alivio.cz :: Pohledávky v insolvenci (14.06.2024 - 05:43)

Steuern, Finanzkontrollen, internationale Besteuerung
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert

Pohledávky v insolvenci

zurück zur Artikelliste


Praktickými aspekty vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců ČR a GFŘ, který byl uzavřen s níže uvedenými závěry:

- oprava podle § 44 zákona o DPH nijak neovlivňuje výši pohledávky; i po případném vrácení DPH tedy pohledávka věřitele vůči dlužníkovi trvá v původní výši,

- oprava a vrácení DPH nemá žádný vliv na výši daňové opravné položky vytvořené podle zákona o rezervách,

- oprava DPH není změnou dočasnou, ale trvalou (nelze očekávat reálné uhrazení závazku, jde o samostatné zdanitelné plnění),

- na straně věřitele představuje vrácená DPH zdanitelný výnos,

- na straně dlužníka půjde o daňový náklad,

- vznikne-li povinnost vrácenou daň znovu přiznat, účtování u obou plátců bude reverzní a půjde tedy o daňový náklad u věřitele a zdanitelný výnos u dlužníka.

 

Ich brauche eine Konsultation

Ihr Name:
E-Mail:
Telefonnummer:
Ihre Anfrage
Abschicken

finden Sie uns

Kontakt