www.alivio.cz :: Změny v organizaci daňové správy od 1.1.2013 (10.12.2023 - 08:38)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Změny v organizaci daňové správy od 1.1.2013

zpět na výpis článků


Od 1.1.2013 vstoupí v účinnost zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, který zcela nahradí dosavadní úpravu územních finančních orgánů. Změní se téměř celá organizační struktura daňové správy, zachováno zůstane jen Generální finanční ředitelství a Specializovaný finanční úřad. Namísto současných 199 finančních úřadů jich bude nově zřízeno jen 14 se sídlem v krajských městech. Dosavadní FÚ se změní na tzv. územní pracoviště. Přechod k novému finančnímu úřadu nastane ze zákona a daňové subjekty o něm nebudou adresně informovány. Stávající finanční ředitelství budou k 31.12.2012 zrušena. Nadřízeným orgánem finančních úřadů se stane nově zřízené Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně. Jeho působnost bude celorepubliková a bude tedy rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím všech nových finančních úřadů.

Na co si dát pozor?

1) Platby se budou provádět výhradně na účet krajského finančního úřadu. Matriková část účtu Finančního úřadu pro Jihočeský kraj je 77627231. Seznam všech čísel účtů nových finančních úřadů naleznete zdeNaposledy lze letos daň na pokladnách finančních úřadů zaplatit v pondělí 17. prosince. V období od 18. prosince 2012 do 13. ledna 2013 budou pokladny finančních úřadů pro výběr daní v hotovosti uzavřeny, úhradu bude možné provést bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou.

2) Podání učiněná po 1. lednu 2013 je nutno adresovat novému (krajskému) finančnímu úřadu. Tato podání nicméně bude možné učinit prostřednictvím územních pracovišť nových finančních úřadů, z nichž každé by mělo mít vlastní podatelnu a datovou schránku.

3) Písemnosti týkající se konkrétního daňového subjektu budou uloženy buď v sídle místně příslušného orgánu finanční správy či na jeho územním pracovišti (tzv. spravující územní pracoviště). V případě nejasností ohledně konkrétního umístění písemností musí poplatník požádat příslušný finanční úřad o sdělení, ve kterém spravujícím územním pracovišti se spis daňového subjektu nalézá. Pozornost je třeba věnovat zejména umístění spisů u daně z nemovitostí. Pravidla pro určení umístění spisu naleznete zde.

4) Nový zákon nestanoví žádná konkrétní pravidla, která by upravovala dosud neukončené daňové kontroly a jiné postupy či řízení. Lze tedy předpokládat, že tyto dokončí nový finanční úřad, v jehož obvodu sídlí stávající finanční úřad provádějící daňovou kontrolu, resp. jeho příslušné územní pracoviště. S ohledem na současně probíhající vnitřní reorganizaci však nelze vyloučit, že zejména v případě neukončených daňových kontrol budou v kontrole po 1. lednu 2013 pokračovat jiní pracovníci správce daně než doposud.

5) Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně by mělo převzít ta řízení o odvolání, o nichž nebude rozhodnuto do 31. prosince 2012. 

6) Od 28.12.2012 0:00 hodin do 2.1.2013 8:00 hodin nebudou dostupné aplikace daňového portáluElektronická podání pro daňovou správu (EPO), Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH a Komunikační schránka pro banky.