www.alivio.cz :: Prodloužení poskytování náhrady za nemoc (31.05.2023 - 19:20)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Prodloužení poskytování náhrady za nemoc

zpět na výpis článků


Zaměstnavatel bude nově povinen poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti (dosud 14 dnů), a to v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Nová právní úprava se uplatní na pracovní neschopnost vzniklou po 1. lednu 2011. Případy, v nichž dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1. lednem 2011, se budou řídit stávající právní úpravou, i když neschopnost potrvá ještě v roce 2011.