www.alivio.cz :: Pohledávky v insolvenci (31.05.2023 - 18:47)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Pohledávky v insolvenci

zpět na výpis článků


Praktickými aspekty vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců ČR a GFŘ, který byl uzavřen s níže uvedenými závěry:

- oprava podle § 44 zákona o DPH nijak neovlivňuje výši pohledávky; i po případném vrácení DPH tedy pohledávka věřitele vůči dlužníkovi trvá v původní výši,

- oprava a vrácení DPH nemá žádný vliv na výši daňové opravné položky vytvořené podle zákona o rezervách,

- oprava DPH není změnou dočasnou, ale trvalou (nelze očekávat reálné uhrazení závazku, jde o samostatné zdanitelné plnění),

- na straně věřitele představuje vrácená DPH zdanitelný výnos,

- na straně dlužníka půjde o daňový náklad,

- vznikne-li povinnost vrácenou daň znovu přiznat, účtování u obou plátců bude reverzní a půjde tedy o daňový náklad u věřitele a zdanitelný výnos u dlužníka.