www.alivio.cz :: Víte, že... (16.08.2022 - 11:17)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Víte, že...

Změny u fotovoltaických elektráren

Od 1. března 2011 nebudou podporovány fotovoltaické elektrárny vybudované na půdním fondu s výjimkou elektráren umístěných na budovách, jejichž výkon nepřesáhne 30 kW. Dále nebude poskytována podpora tzv. ostrovním fotovoltaickým provozům neboli výrobě pro vlastní spotřebu. Současně byly zrušeny daňové prázdniny pro obnovitelné zdroje a zavedeny povinné lineární daňové odpisy pro zařízení na výrobu energie ze slunečního záření.

 

 

Zavedení odvodu za výrobu solární energie

Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Plátcem bude provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy.

 

 

Osvobození při vyplácení licenčních poplatků

Od 1. ledna 2011 budou společnosti moci využít osvobození při vyplácení licenčních poplatků. Osvobození se týká poplatků vyplácených z České republiky společnostem ve skupině, které jsou rezidenty v některém ze států EU nebo Švýcarska, Norska či Islandu. Pro uplatnění osvobození je třeba splnit několik podmínek, zejména předem získat rozhodnutí správce daně.

 

 

Platby nad 15 000 EUR

Od 1. července 2004 již není možné platit v hotovosti nad 15 000 EUR. Zákon o omezení plateb v hotovosti se vztahuje na vzájemné platby mezi fyzickými i právnickými osobami s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území České republiky, jakož i na platby prováděné těmito osobami do zahraničí. Působnost zákona se vztahuje rovněž na pobočky nebo organizační složky zahraničních osob zřízených na území České republiky.

 

 
««« 1 2 3 »»»